Archive

[vc_row][vc_column][iconlist][iconlist_item icon="map-marker"]Ubicació: Osca. Espanya[/iconlist_item][/iconlist][vc_column_text] Execució de 725 m de galeries en prolongació de les existents a la presa, perforant-ne els estreps. Quatre galeries horitzontals excavades en roca, dues a cada marge a les cotes 520 i 561. Secció d’excavació de 8,51 m2 amb 2,2 m d'amplada i 2,9 m...

 [vc_row][vc_column][iconlist][iconlist_item icon="map-marker"]Ubicació: Barcelona. Espanya[/iconlist_item][/iconlist][vc_column_text] Construcció de 16 km de canonada amb diàmetre de 1.400 mm d'acer soldat helicoïdalment, amb pressió nominal de 40 atm.; 3,2 km de canonada amb diàmetre de 400 mm d'acer soldat helicoïdalment, amb pressió nominal de 40 atm.; una estació de bombament amb quatre...

[vc_row][vc_column][iconlist][iconlist_item icon="map-marker"]Ubicació: Mallorca. Espanya[/iconlist_item][/iconlist][vc_column_text] Estació dessaladora d'aigua de mar pel sistema d'osmosi inversa. Actuacions més importants: • Bombament d'aigua de mar amb quatre pous de DN 600 mm de 150 m de profunditat. • 000 m de canonades de polièster de DN 800 mm. • Bombament intermedi d'aigua de mar a...

[vc_row][vc_column][iconlist][iconlist_item icon="map-marker"]Ubicació: Barcelona. Espanya[/iconlist_item][/iconlist][vc_column_text] El nou sistema de sanejament de l'Alt Maresme, al nord de Barcelona, consta d'una planta de pretractament, una estació de bombament, una Estació Depuradora d'Aigües Residuals (EDAR) i els col·lectors que connecten l'estació amb l'EDAR. Els municipis que integren la xarxa de sanejament...

[vc_row][vc_column][iconlist][iconlist_item icon="map-marker"]Ubicació: Terol. Espanya[/iconlist_item][/iconlist][vc_column_text] Està formada per les actuacions següents: • Presa. • Sobreeixidor. • Desguàs de fons i preses. • Estació de bombament i transvasament. • Reposició de la carretera d'accés a Lechago. • Vials interns. • Edifici d'administració. • Mesures correctores d'impacte ambiental. • Protecció contra l'erosió. • Redacció del pla d'emergència. Presa sobre el riu...

[vc_row][vc_column][iconlist][iconlist_item icon="map-marker"]Ubicació:  Terol. Espanya[/iconlist_item][/iconlist][vc_column_text] El projecte de referència consisteix en l'execució de dues preses: el recreixement de la presa de Santolea i de la Presa del Pont. La presa del pont s'executa primer, amb l’emplenament de l'embassament generat, per després fer el recreixement de Santolea tot mantenint l'explotació...