Construcció

Construcció|Grupo Copisa

Viàries i ferroviàries

Construcció|Grupo Copisa

 Portuàries i aeroportuàries

Construcció|Grupo Copisa

 Hidràuliques

Construcció|Grupo Copisa

Obres subterrànies

Construcció|Grupo Copisa

 Edificació

Construcció|Grupo Copisa

 Rehabilitació