Grup Copisa i les seves filials Copisa Constructora Pirenaica i CPI Industrial Engineering, han obtingut d’AENOR les certificacions ISO 37001 en matèria antisuborn i UNE 19601 de compliance penal, convertint-se d’aquesta manera en un dels primers grups constructors en aconseguir aquests dos reconeixements.

Líders en la metodologia BIM

El nostre Departament d’Enginyeria és líder en l’aplicació de la metodologia BIM (Building Information Modeling) en el disseny, l’auditoria i el seguiment de projectes constructius. Comptem amb un experimentat equip d’enginyers amb acreditacions oficials BIM …

Activitats
Grupo Copisa | Copisa

Grup Copisa està especialitzat en l’execució de grans projectes i obres complexes, i opera en els sectors d’obra civil (carreteres, ferrocarrils, túnels, ponts, obres hidràuliques, marítimes i fluvials), edificació (residencial i terciari), restauració i rehabilitació (integral, historicoartística, façanes, cobertes, mitgeres, etc.). Projectes industrials (centrals nuclears, indústria química, petroquímica, centrals tèrmiques, cicles combinats, cogeneracions, mineria, automoció, plantes modulars, biodièsel), projectes globals (EPC), manteniments (industrial, edificació i infraestructures) i concessions (construcció, manteniment i explotació de grans infraestructures).

Projectes
Al Món
Grupo Copisa | Copisa

Des dels nostres inicis fins a l’actualitat hem anat estenent paulatinament una creixent presència activa en les nostres àrees de negoci. Invertir recursos de forma adequada ens ha permès posicionar-nos en altres mercats. La nostra aposta ha estat sostinguda durant anys, i després d’haver estès gradualment la nostra presència en els contextos geogràfics més dispars d’Europa, Amèrica i Àfrica, la presència de Grup Copisa es consolida en aquests continents.

Avui, el pes significatiu de la nostra expansió suposa una notable contribució als resultats econòmics del holding, basats en la solidesa de les nostres activitats en els àmbits d’obra civil, edificació i projectes industrials.

En el Mapa
ODS
Grupo Copisa | Copisa

El Grup Copisa desenvolupa la Responsabilitat Social Corporativa conforme als Principis del Pacte Mundial, per tal de contribuir a modelar societats més justes en entorns cada cop més sostenibles.

Aspirem a metes cada vegada més ambicioses, com les que planteja actualment el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) amb la contribució a la consecució dels seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i tractem d’incidir sobre el canvi climàtic, la desigualtat econòmica, la innovació, el consum sostenible, la pau i la justícia, entre altres prioritats que també procurem abordar.

Veure
Grup Copisa
Grupo Copisa | Copisa

Grupo Copisa desarrolla la Responsabilidad Social Corporativa con arreglo a los Principios del Pacto Mundial aspirando a contribuir y modelar sociedades más justas en entornos cada vez más sostenibles.

Aspiramos a metas cada vez más ambiciosas, como las que plantea actualmente el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) con la contribución a la consecución de sus 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).

Tratando de incidir sobre el cambio climático, la desigualdad económica, la innovación, el consumo sostenible, la paz y la justicia, entre otras prioridades que también procuramos acometer.

Sobre el Grup
Grupo Copisa | Copisa
Grupo Copisa

60 años de actividad operando en el sector de la construcción 

Basando nuestro modelo de negocio en la creación de valor, tras 60 años presentes en el sector de la construcción, los pilares de Grupo Copisa se muestran igual de firmes con el paso del tiempo, pues se corresponden con tres ideas básicas que a diario prueban el éxito de la Compañía: la eficacia que define nuestras actuaciones en cualquier escenario, la continua capacidad de respuesta hacia nuestros clientes y el mero hecho de considerar como propio el desarrollo del Grupo inclusivo a todo el equipo humano.

Conócenos