Grup Copisa i les seves filials Copisa Constructora Pirenaica i CPI Industrial Engineering, han obtingut d’AENOR les certificacions ISO 37001 en matèria antisuborn i UNE 19601 de compliance penal, convertint-se d’aquesta manera en un dels primers grups constructors en aconseguir aquests dos reconeixements.

Grup Copisa

Grupo Copisa

Grup Copisa, fundat el 1959, desenvolupa la seva activitat en el mercat global en els sectors de la construcció, industrial, de manteniments i de concessions. El nostre model de negoci, basat en la creació de valor com a resultat de combinar el talent del nostre equip humà i les capacitats de tota la nostra organització, reverteix en benefici de la comunitat en aquells països on operem. El compromís amb la societat és una insígnia de la nostra companyia. El nostre govern corporatiu, i, per tant, tota la nostra organització, participa dels principis que afavoreixen la Responsabilitat Social Corporativa, els efectes de la qual impulsen, i alhora optimitzen, la nostra gestió i la qualitat de tots els processos.

Sobre el Grup

Activitats

Grup Copisa està especialitzat en l’execució de grans projectes i obres complexes, i opera en els sectors d’obra civil (carreteres, ferrocarrils, túnels, ponts, obres hidràuliques, marítimes i fluvials), edificació (residencial i terciari), restauració i rehabilitació (integral, historicoartística, façanes, cobertes, mitgeres, etc.).

Projectes industrials (centrals nuclears, indústria química, petroquímica, centrals tèrmiques, cicles combinats, cogeneracions, mineria, automoció, plantes modulars, biodièsel), projectes globals (EPC), manteniments (industrial, edificació i infraestructures) i concessions (construcció, manteniment i explotació de grans infraestructures).

Projectes

Grup Copisa al món

Des dels nostres inicis fins a l’actualitat hem anat estenent paulatinament una creixent presència activa en les nostres àrees de negoci. Invertir recursos de forma adequada ens ha permès posicionar-nos en altres mercats. La nostra aposta ha estat sostinguda durant anys, i després d’haver estès gradualment la nostra presència en els contextos geogràfics més dispars d’Europa, Amèrica i Àfrica, la presència de Grup Copisa es consolida en aquests continents.

Avui, el pes significatiu de la nostra expansió suposa una notable contribució als resultats econòmics del holding, basats en la solidesa de les nostres activitats en els àmbits d’obra civil, edificació i projectes industrials.

Veure mapa

ODS

El Grup Copisa desenvolupa la Responsabilitat Social Corporativa conforme als Principis del Pacte Mundial, per tal de contribuir a modelar societats més justes en entorns cada cop més sostenibles.

Aspirem a metes cada vegada més ambicioses, com les que planteja actualment el Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD) amb la contribució a la consecució dels seus 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), i tractem d’incidir sobre el canvi climàtic, la desigualtat econòmica, la innovació, el consum sostenible, la pau i la justícia, entre altres prioritats que també procurem abordar.

Veure
qode-eliptic-slider
Grup Copisa

60 anys d’activitat en el sector de la construcció

Basant el nostre model de negoci en la creació de valor, al llarg de 60 anys presents en el sector de la construcció, els pilars de Grup Copisa es mostren igual de ferms amb el pas del temps, ja que es corresponen amb tres idees bàsiques que diàriament proven l’èxit de la Companyia: l’eficàcia que defineix les nostres actuacions en qualsevol escenari, la contínua capacitat de resposta cap als nostres clients, i el simple fet de considerar com a propi el desenvolupament del Grup, que inclou tot l’equip humà.

Descobreix-nos