ODS

Sustainable Development Goals

El Grup Copisa i el seu compromís amb la sostenibilitat en la contribució directa per a la consecució dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

ODS

Creació de valor en zones geogràfiques on tenim presència com a motor econòmic i social, a través del desenvolupament d’infraestructures i indústria. Innovació en l’aplicació de processos constructius i nous materials en el desenvolupament d’infraestructures més sostenibles.

ODS

Monitoratge sistemàtic dels consums. Els indicadors mediambientals adquireixen un gran valor com a eina en els processos d’avaluació i presa de decisions.

ODS

Eliminació del plàstic, ampliació de punts de recollida selectiva de residus, substitució de lluminàries amb tecnologia LED, detectors de moviment temporitzat i implementació d’ajustaments horaris de consum.

Reducció d’emissions de CO2; un 50 % l’any 2030, i neutres en carboni l’any 2050.

ODS

Identificació i anàlisi dels impactes mediambientals derivats de les nostres activitats.

ODS

El Grup Copisa i les seves filials, COPISA i CPI INDUSTRIAL ENGINEERING certificades en ISO 37001 en matèria d’antisuborn i UNE 19601 de compliance penal.

ODS

Adhesió a la Xarxa Espanyola del Pacte Mundial.

Col·laboració amb empreses i institucions de l’entorn, com a membre d’associacions i participant d’iniciatives que afavoreixin la vinculació i les aliances amb aquestes organitzacions.

OD