LEAN I BIM

El nostre Departament d’Enginyeria és líder en l’aplicació de la metodologia BIM (Building Information Modeling) en el disseny, l’auditoria i el seguiment de projectes constructius.

Comptem amb un experimentat equip d’enginyers amb acreditacions oficials BIM, capaços d’atendre les necessitats dels clients, des de les fases de planificació, disseny, construcció, posada en marxa i transferència d’informació per al posterior manteniment en format obert IFC.

La consolidació de l’ús de la metodologia BIM a l’empresa ens ha dut a la consecució de fites rellevants pel que fa a l’execució de projectes insígnia. Liderada pel Departament d’Enginyeria, s’ha dut a terme una implantació transversal, amb l’oferiment de serveis de disseny i de construcció BIM amb mitjans propis, l’optimització de processos i l’aportació de la seva experiència en la gestió de tot el cicle de vida d’un actiu. Destaquem que la utilització de la metodologia BIM ha suposat un increment de la sostenibilitat global en els projectes.

Aquesta metodologia ha servit com a base per incrementar les activitats de prefabricació, amb la qual cosa s’ha contribuït a una minimització de l’impacte de les obres sobre l’entorn on s’executen, s’ha permès optimitzar els dissenys per optimitzar la utilització de materials, minimitzar les repassades i treballs a l’obra, i fer una estimació més acurada de les quantitats de materials, amb la qual cosa es redueixen els excedents d’obra.

Fruit de l’experiència obtinguda d’implantar aquesta metodologia des de l’any 2014, aportem als nostres clients tres factors importants:

FIABILITAT, gràcies al seguiment BIM amb personal propi.

SEGURETAT, gràcies als processos de control que protegeixen la inversió i redueixen els riscos i imprevistos.

CAPACITAT D’APLICACIÓ DE SOLUCIONS A MIDA adaptades a les necessitats del client.

Grup Copisa prioritza i aposta per l’aplicació d’eines de Lean Construction en l’execució dels projectes. Buscant maximitzar el valor per a cada agent, minimitzar els malbarataments, facilitar la col·laboració i fomentar el treball col·laboratiu i la implicació, aconseguim un increment de la productivitat i la fiabilitat en la producció.

Un exemple de la implementació de Lean Construction, en què s’han aplicat els processos d’Integrated Project Delivery, Last Planner System i BIM, és la construcció, en 17 setmanes, de l’Hospital Covid a Bellvitge.

Construcció modular en 17 setmanes del Centre Hospitalari Polivalent de Bellvitge, Barcelona.

Redacció de projecte i construcció d’un edifici hospitalari polivalent (iCovid) en el recinte de l’Hospital Universitari de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat.

La redacció del projecte i la seva construcció es fan amb el sistema de gestió Lean Construction, amb modelització BIM i amb una orientació IPD (Integrated Project Delivery).

L’edifici consisteix en PB + 4, amb una galeria tècnica a la darrera planta, on s’ubiquen totes les instal·lacions. L’edifici preveu la possibilitat d’ampliar una planta més en altura. El projecte considera una superfície construïda de 4.938,70 m².