Hospital Covid. Hospital Universitari Bellvitge, Barcelona. Espanya.

  • Hospital Covid Bellvitge
Category
Edificació

Hospital Covid Bellvitge, redacció de projecte i construcció d’un edifici hospitalari polivalent (iCovid) al recinte de l’Hospital Universitari de Bellvitge, a l’Hospitalet de Llobregat.
La redacció del projecte i la construcció s’han realitzat amb el sistema de gestió Lean Construction amb modelat BIM i amb una orientació IPD (integrated project delivery).
L’edifici consisteix en planta baixa més 4 plantes, amb una galeria tècnica a la darrera planta, on s’ubiquen totes les instal·lacions. L’edifici preveu la possibilitat d’ampliar una planta més en altura. El projecte inclou una superfície construïda de 4.938,70 m² amb una superfície en planta de 15 x 75 m de planta.
El projecte inclou l’edificació, la urbanització, la coordinació de noves instal·lacions i el desviament d’instal·lacions i conduccions existents, la implantació, els accessos, els fonaments, l’adequació de l’entorn i de l’accés d’usuaris i professionals, el pont de connexió amb l’edifici existent, a la planta segona.
Es fan uns fonaments profunds de pilons CPI 8 de 12 m de profunditat.
Té estructura prefabricada de formigó armat i plaques alveolars pretesades.

L’hospital iCovid de Bellvitge ja està en ple funcionament, dins del recinte de l’Hospital Universitari de Bellvitge, l’equipament s’ha lliurat en un termini rècord de 17 setmanes.