Obra civil del parc eòlic de Chirnogeni. Romania.

  • Parque eólico
  • Parque eólico Chirnogeni
  • Parque eólico Chirnogeni
Category
Plantes de Generació

Execució de l’obra civil necessària per a la construcció de 24 aerogeneradors de 2,5 MW cada unitat, a la localitat de Chirnogeni (Constanta).

Les obres inclouen l’execució de:

  • Camins d’accés als aerogeneradors i l’obra de drenatge associada.
  • Fonaments dels aerogeneradors. Inclou el moviment de terres i la realització dels fonaments.
  • Rases i estesa de cables entre aerogeneradors i subestació.