Sobre el Grup

Construint un futur sostenible

Copisa és un grup empresarial amb més de 60 anys d’experiència, líder en construcció sostenible en l’àmbit de les infraestructures, la construcció industrial, la rehabilitació i l’eficiència energètica.

La nostra dilatada trajectòria ens situa com a referent del sector gràcies a l’extensa cartera de projectes executats a Europa, Àfrica, Amèrica Central i Amèrica del Sud. Amb un equip format per experts professionals, Copisa posa el focus en la innovació vinculada a la sostenibilitat per contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones i la salut del nostre planeta.

Àmbits d’actuació

INFRAESTRUCTURES

 

Obra civil


Viàries: carreteres, autovies, autopistes, urbanitzacions, obres urbanes.
Túnels: de carretera, ferroviaris d’alta velocitat i metropolitans, per a mineria i proveïment d’aigua.
Ferroviàries: infraestructures (plataformes, viaductes), superestructures (vies, catenàries, alimentació elèctrica, senyalitzacions i enclavaments), metro, trens cremallera i estacions (subterrànies o en superfície).
Marítimes i fluvials: execució i reparació de dics verticals o en talús, molls (de gravetat, de calaixos de formigó, de pilons de palplanxes i flotants), pantalans, ports pesquers i embarcadors.
Hidràuliques: preses i embassaments, estacions de bombament i de gravetat, estacions de depuració i potabilització, dipòsits superficials i subterranis, xarxes de col·lectors i dipòsits de tempesta, i sanejament de les ciutats.
Mineria i energia: projectes des del desenvolupament de la seva enginyeria fins a la construcció. Reformes i construcció de centrals hidroelèctriques, parcs eòlics i solars, centrals nuclears i tèrmiques.

 

Edificació


Edificis residencials i no residencials: hotels, edificis d’oficines i complexos multiús, centres sanitaris, grans estadis i centres esportius, centres penitenciaris.
Restauració i rehabilitació: façanes, cobertes i remodelació interior. Restauracions historicoartístiques, rehabilitacions integrals d’edificis i programes integrals de manteniment i conservació.

Sobre el Grup | Copisa
Sobre el Grup | Copisa

PROJECTES INDUSTRIALS
Desenvolupament de projectes per a la indústria química, petroquímica, cicles combinats, cogeneracions, indústria fotovoltaica, automoció, plantes modulars i biodièsel.
Serveis en les àrees mecànica, elèctrica, d’instrumentació i control a partir de l’enginyeria / disseny de detall, successives fases de fabricació, construcció, instal·lació / muntatge , posada en marxa i manteniment.
Realització de treballs en estructures metàl·liques, acoblament de bastides, sistemes de canonades, equips estàtics i dinàmics, instal·lacions elèctriques, instrumentació i sistemes de control. Aportem els recursos humans necessaris i la gestió d’aprovisionaments i subministraments de materials associats a les construccions que desenvolupem.

Sobre el Grup | Copisa

MANTENIMENT
Industrial: sectors petroquímic, de transport o energètic, manteniment mecànic, elèctric i instrumentació, grans parades de planta (o recàrregues en nuclears).
Edificació: serveis integrals de manteniment d’edificis i instal·lacions.
Infraestructures: manteniment i millora d’infraestructures associades al desenvolupament de comunicacions, vialitat i serveis urbans.
L’activitat de manteniment es complementa amb els serveis d’inspecció mitjançant drons, amb tecnologia pròpia, que permet un augment en la freqüència de les inspeccions, detecció primerenca de falles, major rapidesa en l’execució dels treballs i reducció de riscos.

 

Com a suport a les nostres activitats, disposem d’un ampli parc de maquinària per atendre totes les obres i projectes. Addicionalment, comptem amb equips altament especialitzats en la construcció de grans infraestructures com túnels, activitats de tractament d’àrids i execució de canalitzacions, així com maquinària específica per a muntatges industrials.

Sobre el Grup | Copisa