Sobre el Grup

Més de 60 anys construint futur

Després de més de seixanta anys d’activitat creixent en els sectors de la construcció, els projectes industrials, les concessions i els manteniments, avui la nostra organització Copisa Grup té una forta presència en el mercat global, on les nostres filials ja operen a nombrosos països d’Europa, Amèrica i l’Àfrica i volen contribuir a modelar unes societats més justes en entorns cada vegada més sostenibles.

Àmbits d’actuació

INFRAESTRUCTURES

 

Obra civil


Viàries: carreteres, autovies, autopistes, urbanitzacions, obres urbanes.
Túnels: de carretera, ferroviaris d’alta velocitat i metropolitans, per a mineria i proveïment d’aigua.
Ferroviàries: infraestructures (plataformes, viaductes), superestructures (vies, catenàries, alimentació elèctrica, senyalitzacions i enclavaments), metro, trens cremallera i estacions (subterrànies o en superfície).
Marítimes i fluvials: execució i reparació de dics verticals o en talús, molls (de gravetat, de calaixos de formigó, de pilons de palplanxes i flotants), pantalans, ports pesquers i embarcadors.
Hidràuliques: preses i embassaments, estacions de bombament i de gravetat, estacions de depuració i potabilització, dipòsits superficials i subterranis, xarxes de col·lectors i dipòsits de tempesta, i sanejament de les ciutats.
Mineria i energia: projectes des del desenvolupament de la seva enginyeria fins a la construcció. Reformes i construcció de centrals hidroelèctriques, parcs eòlics i solars, centrals nuclears i tèrmiques.

 

Edificació


Edificis residencials i no residencials: hotels, edificis d’oficines i complexos multiús, centres sanitaris, grans estadis i centres esportius, centres penitenciaris.
Restauració i rehabilitació: façanes, cobertes i remodelació interior. Restauracions historicoartístiques, rehabilitacions integrals d’edificis i programes integrals de manteniment i conservació.

Sobre el Grup|Grupo Copisa
Sobre el Grup|Grupo Copisa

PROJECTES INDUSTRIALS
Desenvolupament de projectes per a la indústria química, petroquímica, cicles combinats, cogeneracions, indústria fotovoltaica, automoció, plantes modulars i biodièsel.
Serveis en les àrees mecànica, elèctrica, d’instrumentació i control a partir de l’enginyeria / disseny de detall, successives fases de fabricació, construcció, instal·lació / muntatge , posada en marxa i manteniment.
Realització de treballs en estructures metàl·liques, acoblament de bastides, sistemes de canonades, equips estàtics i dinàmics, instal·lacions elèctriques, instrumentació i sistemes de control. Aportem els recursos humans necessaris i la gestió d’aprovisionaments i subministraments de materials associats a les construccions que desenvolupem.

Sobre el Grup|Grupo Copisa

MANTENIMENT
Industrial: sectors petroquímic, de transport o energètic, manteniment mecànic, elèctric i instrumentació, grans parades de planta (o recàrregues en nuclears).
Edificació: serveis integrals de manteniment d’edificis i instal·lacions.
Infraestructures: manteniment i millora d’infraestructures associades al desenvolupament de comunicacions, vialitat i serveis urbans.
L’activitat de manteniment es complementa amb els serveis d’inspecció mitjançant drons, amb tecnologia pròpia, que permet un augment en la freqüència de les inspeccions, detecció primerenca de falles, major rapidesa en l’execució dels treballs i reducció de riscos.

 

Com a suport a les nostres activitats, disposem d’un ampli parc de maquinària per atendre totes les obres i projectes. Addicionalment, comptem amb equips altament especialitzats en la construcció de grans infraestructures com túnels, activitats de tractament d’àrids i execució de canalitzacions, així com maquinària específica per a muntatges industrials.

Sobre el Grup|Grupo Copisa