Mineria i energia

Proyecto hidroeléctrico Torito Costa Rica - Copisa
Projecte Hidroelèctric Torito, Costa Rica.
Parque eolico Mihai Viteazu Rumanía - Copisa
Construcció del parc eòlic de Mihai Viteazu, Romania.
Subestación eléctrica Facultats, Barcelona - Copisa
Construcció de la subestació subterrània denominada Facultats, Barcelona. Espanya.
Ampliació d’una fàbrica de mineral al desert, Mauritània.
Rampa d’accés que comunica Mina Cabanasas amb la planta de tractament mineral, Súria, Barcelona. Espanya.
Construcció i explotació d’un sistema de producció d’energia centralitzat (fred i calor, biomassa i solar). Edifici Central d’Energies a la Zona Franca, Barcelona. Espanya.
Obres mecàniques necessaries per realitzar el desmantellament de la Central Térmica de Badalona 1 i 2 i la Central Térmica de Sant Adrià del Besòs 1, 2 i 3, Barcelona. Espanya.
La central nuclear d’Ascó, infraestructura clau per al desenvolupament, Tarragona. Espanya.
Instal·lació d’un sistema d’assecador rotatiu per a bauxita i edificis de suport, Kamsar. República de Guinea.
Copisa Tasiast Mauritania
Instal·lació d’una estructura per a tractament de mineral d’or, Tasiast. Mauritània.