Adif adjudica la construcció de dos nous trams de la línia d’AVE Madrid-Galícia. Espanya

Adif ha aprovat l’adjudicació de les obres de construcció de dos nous trams de la línia d’AVE Madrid-Galícia. El contracte és per a l’execució de les obres de plataforma de les dues vies del túnel de La Canda, que discorre pels termes municipals de Lubián (Zamora) i A Mezquita (Ourense). Es contemplen les obres d’infraestructura, els moviments de terra, les obres de drenatge, les estructures, el túnel, la reposició dels serveis i servituds afectades i les connexions que asseguren la permeabilitat viària de la línia. Les obres de la via esquerra han estat adjudicades a la UTE constituïda per Copisa, Copasa, Sercoysa i Construcciones Obras y Viales, per un import de 88,4 milions d’euros i un termini d’execució de 35 mesos.