Adjudicada a Copisa la construcció de l’escola Angeleta Ferrer a Mataró, Barcelona. Espanya

L’objectiu de l’obra es la reconversió de l’antiga edificació de la Fàbrica Can Fabregas de paper per a la construcció de l’escola Angeleta Ferrer de 2 línies, i la construcció d’un edifici de nova planta a l’extrem sud-est del solar que allotjarà el gimnàs i els vestuaris. L’obra comprèn les actuacions de rehabilitació de la nau, obra nova i urbanització.