Construcció de 16 Depuradores a Aragó, Espanya

L’Institut Aragonès de l’Aigua ha adjudicat a l’UTE formada per Copisa, CPI Copisa Industrial i EASA, per un import superior a 25 milions d’euros, la construcció de 16 instal·lacions de depuració i la seva explotació durant 20 anys. Aquesta adjudicació correspon a la tercera fase del Pla Especial de Sanejament i Depuració del Govern d’Aragó.