Copisa urbanitzarà un nou barri a Casablanca per 18 milions d’euros. Marroc.

Société d’Aménagement de Zenata (SAZ) adjudica a Copisa un contracte per urbanitzar un nou barri proper a Casablanca (Marroc) per un import d’uns 18 milions d’euros.
En aquest nou barri es construiran els futurs habitatges dels habitants de diversos barris de barraques de la població de Sidi Bernoussi-Zenata.
Els treballs d’urbanització consistiran en el moviment de terres, les conduccions de sanejament i pluvials, arquetes i pous de visita de les esmentades xarxes i l’execució dels carrers, així com de les voreres i elements d’enllumenat i mobiliari públic.
Amb aquesta nova adjudicació, Copisa reforça la seva activitat al Marroc, país en el qual la companyia s’ha adjudicat quatre obres en els últims cinc mesos per un import total d’uns 32 milions d’euros.