La construcció del pont de l’obra d’ampliació Pozuelo-Jardines del Recuerdo a San José, Costa Rica, avança sense problemes

L’obra comprèn l’ampliació de la carretera a quatre carrils, dos per cada sentit de la circulació, amb les corresponents espatlleres y elements auxiliars que permetran incrementar la capacitat d’aquest tram de la Ruta nº3. La duplicitat de la calçada implica necessàriament l’enderrocament del pont existent i la construcció d’un nou per superar el Riu Virilla. El pont tindrà una amplada de 19,92 m.