La presa de Santolea, Espanya: un exemple d’execució

La presa de cua del pont de Santolea, realitzada per l’UTE Presa de Santolea, formada per les empreses Isolux-Corsán i Copisa, ha estat considerada com una de les més ben executades d’Europa i la millor d’Espanya. L’execució quasi perfecta d’aquesta obra d’enginyeria es deu en gran part a una metodologia de treball que va permetre una optimització de la mescla del formigó, tot aprofitant els recursos naturals de la zona i amb el màxim respecte pel medi ambient.