Adjudicats a CPI Copisa Industrial el manteniment i conservació de determinades estacions de la Red de Metro de Madrid. Espanya

Adjudicats a CPI Copisa Industrial les actuacions de millora del estat de conservació de les estacions de la Red de Metro de Madrid, Lot 4, que el componen les línies 3 i 8 de METRO DE MADRID.