Adjudicades a l’UTE Copisa-EASA-FCC les obres de modernització de la Comunidad de Regantes de Molinar del Flumen, Osca. Espanya

Modernització del regadiu de la Comunidad de Regantes de Molinar del Flumen, obres adjudicades a la UTE Copisa-EASA-FCC. El projecte en Fase II, contempla la modernització de la zona regable situada a la marge dreta del riu Flumen, a través de la substitució de l’actual sistema de reg per superfície mitjançant sèquies i canaletes de formigó, per un reg a pressió mitjançant canonades soterrades.

Modernització del regadiu de la Comunidad de Regantes de Molinar del Flumen

Les instal·lacions projectades comprenen una xarxa de reg i una estació de bombament. Els treballs previstos afectaran 3.643 hectàrees de la zona regable d’aquesta comunitat de regants, que abasta els termes municipals de Sangarrén, Barbués, Torres de Barbués i Almuniente i beneficiaran 354 regants.

L’import d’aquest contracte, adjudicat per la Sociedad Mercantil Estatal de Infraestructuras Agrarias, puja a 15,5 milions d’euros.