Obres complementàries de l’Eix Pirenaic en el tram entre Sabiñánigo i Fiscal, Espanya

La Direcció General de Carreteres del Ministeri de Foment ha adjudicat en UTE a Copisa i Vialex Roldán Constructora Aragonesa les obres complementàries del tram de l’Eix Pirenaic (N-260) entre Sabiñánigo i Fiscal, per un valor de més de 18,4 milions d’euros. Les obres consistiran en la integració ambiental de talusos, la instal·lació de túnels segons la normativa vigent i altres actuacions complementàries.