La construcció del pont sobre el riu Chagres, a Panamà, finalitzarà al setembre.

Els treballs adjudicats per l’Autoritat del Canal de Panamà (ACP) s’han finalitzat en un 90 %, de manera que es preveu que acabin al setembre.

Aquesta estructura compta amb dos carrils de 278 metres de longitud, piles, estreps i bigues de formigó reforçat.

L’obra inclou els accessos de paviment rígid de formigó als dos extrems, que es connecten amb les vies existents.
La construcció d’aquest pont sorgeix de la necessitat de comptar amb un trànsit de vehicles més segur; el pont tindrà dos carrils i vorera de vianants, la qual cosa beneficia la comunitat de Gamboa i el desenvolupament del turisme ecològic.

Entorno inteligente
El Siglo