S’adjudica a Copisa l’obra civil d’un gran parc eòlic a Romania.

Copisa, empresa constructora del Grup Copisa, ha resultat adjudicatària del projecte per a l’execució de l’obra civil del parc eòlic de Chirnogeni (Romania). Les obres, que suposen la implantació de 32 aerogeneradors de 2,5 MW cadascun. El parc eòlic es localitza en una zona propera a la costa del mar Negre. El treballs a realitzar per part de Copisa comprenen les unitats d’obra següents: la construcció de 25 km de camins d’accés als aerogeneradors, l’excavació de 25 km de rases i l’estesa de cables elèctrics al seu interior, i l’execució de 24 unitats de fonamentació de molins. L’import ascendeix a 8 milions d’euros i es preveu que l’obra estigui finalitzada en un termini de cinc mesos.