VIASFALT aplica paviment asfàltic en l’ampliació de l’esplanada de la Terminal de Contenidors de Barcelona (TCB), Espanya

VIASFALT, empresa del Grup Copisa, s’encarrega de l’aplicació de SMA (stone mastic asphalt), una solució amb una resistència incrementada a les fissures i les deformacions respecte de les mescles asfàltiques convencionals. A causa de les elevades sol·licitacions a les quals estan sotmesos els paviments de la terminal del moll sud del Port de Barcelona, es va crear un grup de treball liderat pels enginyers del Grup TCB, conjuntament amb l’enginyeria de projectes IDOM i la companyia subministradora de fibres Rettenmaier Ibérica, i en col·laboració amb l’empresa aplicadora (VIASFALT). Aquest grup va dissenyar un paviment amb soluciones específiques en les diferents capes del ferm asfàltic i un tractament per a les capes de coronació de l’esplanada. El resultat permet reduir la inversió un 14 % respecte de les solucions de ferms asfàltics convencionals, així com les despeses de manteniment. La pavimentació s’està realitzant als vials de les 24 noves hectàrees que, amb l’ampliació, s’afegiran a la Terminal de Contenidors de Barcelona en els propers mesos. En paral·lel a aquesta millora, el projecte d’ampliació de TCB, executat per Copisa i VIASFALT, inclou la prolongació en 150 metres de la línia d’atracada, que assolirà una longitud de 1.515 metres; l’habilitació de dos accessos diferenciats a la terminal, per a entrades i sortides de mercaderies, i la instal·lació de sis portes automàtiques amb la tecnologia OCR (reconeixement òptic de caràcters). Després d’aquestes actuacions, es preveu que els moviments de contenidors augmentin, fins a assolir una capacitat de 2,3 milions.