42 habitatges a Son Servera, Mallorca.

  • Viviendas en Son Servera
Category
Edificació, Edificació

Construcció de 42 habitatges a Son Servera, Mallorca. Construcció eficient energèticament i integrada en l’entorn. Durant el procés constructiu s’ha minimitzat al màxim l’ús de qualsevol producte químic. El revestiment de les façanes és amb pedra de Mares, pedra natural i autòctona de l’illa, els revestiments interiors són de morter a la calç i el paviment de formigó vist d’alta planimetria. Els tancaments tant interiors com exteriors, així com el mobiliari de cuina són de fusta d’Alerce.