Adjudicació de les obres de construcció d’un centre cívic a Roa, Burgos. Espanya

Copisa construirà un centre cívic a la localitat de Roa (província de Burgos), que servirà de centre de recepció de visitants i tindrà una sala tècnica multiusos, sala audiovisual, com també una cafeteria i terrat. L’estètica de l’edifici combinarà la construcció tradicional amb les tècniques més desenvolupades. Tot farà joc amb l’entorn, ja que és situat al costat de les restes de la muralla de la ciutat. El centre tindrà façanes de pedra granítica i aplacats de formigó. La fusteria exterior serà d’alumini i s’utilitzarà una estructura de formigó armat, amb pòrtics, lloses i forjats. El projecte té un pressupost de més de 2 milions d’euros.