Adjudicada la concessió de construcció, explotació i manteniment de la presó Els Plans

L’UTE formada per COPISA RUBAU, FCC i OHL ha resultat adjudicatària de la construcció de la presó Els Plans, a Tàrrega. Aquesta actuació es finançarà mitjançant un contracte de dret de superfície, fórmula segons la qual la concessionària assumeix la inversió necessària per a la construcció, explotació i manteniment de l’equipament, rebent a canvi un cànon anual de l’Administració.