Copisa entre les cinc primeres adjudicatàries del Ministeri de Foment, Espanya

Copisa entre les cinc primeres adjudicatàries del Ministeri de Foment. Els resultats de 2017 demostren la dispersió de contractació de l’obra pública, que trenca amb la creença que el mercat es reparteix entre els sis grans grups del sector. Destaca la presència de constructores com Sando i Copisa, que ocupen el quart i cinquè lloc del rànquing, respectivament.

EXPANSIÓN