L’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) adjudica a Copisa l’ampliació de l’EDAR de Vila-seca i Salou, Tarragona. Espanya

En els propers mesos, Copisa durà a terme els treballs d’ampliació de la depuradora d’aigües residuals de Vila-seca i Salou, que incrementen la capacitat de tractament dels 47.500 metres cúbics al dia actuals als 63.333 i adeqüen la planta a les necessitats de sanejament actuals i futures. També s’incrementarà la població servida, ja que en els darrers anys ha crescut exponencialment i avui dia atén 197.916 habitants; després dels treballs, passarà a tenir una capacitat per a 263.888 habitants.

Copisa realitzarà els treballs d’ampliació d’aquestes instal·lacions

La intervenció prevista consistirà en la realització de diverses millores en aquestes instal·lacions, i s’emmarca en la planificació hidrològica catalana vigent (Pla 2016-2021).
El pressupost de l’adjudicació és de 5,4 milions d’euros (IVA inclòs) i el termini previst per a la realització de les obres és de 14 mesos.

Diari de Tarragona
Ampliació de l’estació depuradora d’aigües residuals a Vila-seca i Salou, Tarragona.