Les obres de remodelació de l’Estadi Olímpic de Montjuïc acabaran a finals de febrer del 2008

L’Estadi Olímpic de Montjuïc, anomenat a partir del 2001 Estadi Olímpic Lluís Companys en homenatge al president de la Generalitat de Catalunya, va ser projectat per l’arquitecte Domènech i Roura i inaugurat l’any 1929 amb motiu de l’Exposició Universal.  El 1989 es va dur a terme la transformació de l’estadi amb vista als Jocs Olímpics del 1992, conservant únicament la façana original.  Amb un projecte de l’equip 2BMF (2Buxadé, Margarit, Ferrando, SL Arquitectes), s’està efectuant una reconstrucció fidedigna mitjançant un procés constructiu en què es fa tot alhora, per nivells d’execució en funció del modulat de l’aplacat de pedres.