Certificacions

Totes les actuacions de Grup Copisa s’ajusten a la normativa legal vigent, tant pel que fa a l’obtenció de les preceptives acreditacions com, si s’escau, a les degudes actualitzacions o renovacions de les certificacions ja obtingudes:

ISO 37001
UNE 19601
UNE 166002
ISO 9001
ISO 14001
ISO 45001
ISO 50001
Grup Copisa
Copisa
CPI Industrial Engineering
Copisa Costa Rica
Copisa Panamà
Copisa Perú
Copisa Romania
Natur System
Copisa Guinea
CPI Integrated Services
EASA

CERNE, Certificat auditoria sistema de prevenció de riscos laborals: Copisa, Grup Copisa, CPI Industrial Engineering, CPI Integrated Services, EASA, Natur System.

AEQT-AEST, Renovació de la Certificació per la Comissió de Seguiment, obtenint una Qualificació de Seguretat amb el resultat de CINC ESTRELLES: CPI Industrial Engineering.

Proveïdor certificat per Achilles South Europe, segons els estàndards del Comitè RePro: Copisa, CPI Industrial Engineering, CPI Integrated Services.

Proveïdor certificat per Achilles South Europe, segons els estàndards del comitè Docuplus: Copisa.

ARESPA. empresa certificada en execució d’obres històricoartístiques: Natur System.

CONSTA, organisme gestor Applus+: Natur System.

RIME, Comissió de Rehabilitació i Manteniment d’edificis de Catalunya: Natur System.

RASIC: Copisa, CPI Industrial Engineering, CPI Integrated Services.

RERA (Registre d’Empreses amb Risc d’Amiant): Copisa, CPI Industrial Engineering.

Components d’estructures d’acer, Marcatge (CE) EN 1090-2, EN 1091:2009+A1:2011: Copisa, CPI Industrial Engineering.

ECOVADIS: Avaluació sol·licitada per COVESTRO en els àmbits d'aspectes mediambientals, pràctiques laborals i de drets humans, ètica i compres sostenibles, tot això englobat dins de la responsabilitat social empresarial (RSE), obtenint una qualificació de «Medalla de Plata»: CPI Industrial Engineering.

Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic: Registre Petjada de Carboni: Copisa.

UNE-EN ISO 3834-2:2006 (EN ISO 3834-2:2005) Certificat de Conformitat Soldadura per fusió de materials metàl·lics: CPI Industrial Engineering