Ampliació de la nau industrial Durero Packaging, Montornès del Vallès, Barcelona. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Edificació

Nau industrial Durero Packaging. El projecte està emplaçat al polígon industrial, “El Congost”, parcel·la n. 1 a Montornès del Vallès. L’objecte dels treballs és l’ampliació i adequació d’una nau industrial de 10.196 m² compresa dins d’una parcel·la de 20.285 m² i l’annex a una nau de 5.290 m², compresa dins d’una parcel·la de 10.026 m².

Els programes previstos per desenvolupar amb aquesta activitat són:

• Mantenir les zones d’oficines en les seves posicions actuals integrant-les entre si.
• Annexar les zones de producció i emmagatzematge de les dues naus en un únic espai.
• Mantenir i ampliar la zona sectoritzada especial d’emmagatzematge. Per a tal fi, es mantenen tots els condicionants existents.
• A nivell exterior, implementar entre elles les diferents zones de circulació i accessos. Tots aquests procediments de protocol de seguretat i accés es poden complir àmpliament donada la seva configuració.

Els sistemes constructius per emprar, així com les qualitats dels materials, es mantindran en línia amb els ja existents als dos edificis.

• Moviment de terres.
• Cimentació.
• Estructura.
• Tancaments (coberta i façanes).
• Façanes.
• Particions i elements de tancament interior.
• Urbanització.
• Instal·lacions.