Desdoblament de la carretera C-260. Tram Figueres, Girona. Espanya.

Category
Construcció, Vies i Ferroviàries

Desdoblament del tram de la carretera C-260 de 750 m de longitud des de l’enllaç amb la carretera N-II fins a la rotonda de Vilatenim.
Principals característiques:
Tronc central: format per dos carrils de 3,20 m amb un voral interior d’1 m i exterior de 1,5 m i una mitgera formada per barreres rígides de formigó New Jersei de 1,6 m.
Calçades laterals, a cada costat del tronc, de 6 m dels quals 4 m corresponen al carril de circulació i 2 m a aparcaments. A partir de la calçada lateral es formaran les voreres.
Passarel·la sobre la carretera per a vianants amb un tram central de 24 m de longitud i dos laterals de 18 i 14 m; amplada de 3,60 m dels quals la meitat serà de paviment de fusta i resta de paviment asfàltic. Formació de rampes i escales a cada costat de la passarel·la.
Vials urbans:
Vial sud: discorre en paral·lel a la C-260 i prop del riu Manol. Connectarà directament Figueres amb Vilatenim. Aquest vial estarà format per:
• Una rotonda de 30 m de diàmetre exterior i una calçada anular de 8 m.
• Vial de 550 m de longitud format per dos carrils de 3 m i un aparcament de 2 m. A una banda una vorera de 2 m, i a l’altre costat una zona enjardinada de 2 m i un carril bici de 2 m.
• Pas sota la N-II amb una longitud de 41,6 m i amplada total lliure de 14 m formada per dos carrils de 3 m, vorera de 2,75 m i una altra vorera de 6 m aproximadament.
Vial Nord: de longitud 240 m format per un carril de 4 m i una vorera de 2 m. Sensiblement perpendicular a C-260 i paral·lel a N-II se situa a l’inici de l’actuació i dóna continuació a la calçada lateral nord del desdoblament fins al camí vell de Vilatenim.