Construcció, explotació i manteniment dels esdificis i infraestructures del Cenrte Penitenciari de Joves Quatre Camins, La Roca del Vallès, Barcelona. Espanya.

  • Centro Penitenciario de Jóvenes Quatre Camins
  • Centro Penitenciario de Jóvenes Quatre Camins
  • Centro Penitenciario de Jóvenes Quatre Camins
  • Centro Penitenciario de Jóvenes Quatre Camins
Category
Concessions

Copisa participa en la societat per a l’explotació i manteniment del mòdul per a Joves amb capacitat per a 300-350 interns, dotat amb tots els edificis o àrees residenciales, equipaments culturals, esportius, mèdics i sanitaris, de recepció i visites, administratius, d’atenció, comandància i de control, necessaris per a l’òptim desenvolupament de la seva funció.
Incloent totes les instal·lacions especifiques pròpies d’un centre penitenciari, per garantir la seguretat i confinament dels interns i personal del mateix.