CEM Intermodal i les seus de la Gerència del 061 i Gerència del sector III, Saragossa. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Edificació

L’edifici projectat ocupa una parcel·la amb una forma aproximada d’un quart de cercle, amb un pronunciat desnivell cap a la cantonada del costat recte equivalent a una planta d’altura. El projecte resol aquest desnivell mitjançant un «sòcol sòlid» que ocupa la totalitat del solar, amb tres plantes de soterrani i planta baixa. Sobre aquest s’aixequen tres blocs de 6 m d’altura, units per passarel·les.
El contractista anterior va executar l’estructura de les tres plantes de soterrani, la planta baixa i la planta de nivell +1. A més, va realitzar l’estructura de 5 plantes del bloc sud, de planta més petita, i de 3 plantes del bloc nord, de més superfície.
La façana dels blocs es projecta amb una pell totalment de vidre, que no arriba a tocar el sostre de la planta baixa i està separada de la façana interior, que es presenta com una superfície de vidre i alumini ondulat lacat.

L’edifici planteja quatre nivells al «sòcol». Als nivells -3 i -2 hi ha dues plantes de garatges comunicades entre si per dues rampes, amb un únic accés des del vial soterrat (accés pendent d’executar). En aquests dos soterranis s’ubiquen diferents locals d’instal·lacions, l’arxiu, vestuaris i diversos magatzems.
Al bloc central hi ha els nuclis verticals de comunicacions en les dues puntes del bloc, un per a usuaris externs i l’altre, fonamentalment, per a l’ús del personal i els visitants del 061 Aragó i Gerència. Entre els nuclis es genera un gran espai buit i diàfan en què hi ha les sales d’espera i els controls de les diferents zones de consultes.
Al bloc nord se situen les diferents zones de consulta. Al nivell +1 d’aquest bloc hi ha la zona de radiodiagnòstic i una escala d’emergència.
Al bloc sud hi ha les instal·lacions del 061 Aragó (nivells +1, +2 i +3) i la Gerència del sector III (nivells +4 i +5). Tenen una escala d’emergència a la testera est.
A les cobertes hi ha uns cassetons (nivell + 6) que ocupen només part de cada planta i que estan previstos per allotjar els equips de climatització. Presentaran un engraellat de bigues metàl·liques en aquelles zones no ocupades pels cassetons.