Circumval·lació de la ciutat de Caransebes, Caras-Severin. Romania.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Vies i Ferroviàries

Les obres es fan en el comtat de Caras-Severin, afectant el terme municipal de Caransebes. El traçat en planta es desenvolupa en sentit sud-nord durant les primers 9 km i est-oest durant els 3 km finals. Circumval.la pel costat est el municipi de Caransebes amb un recorregut de gairebé 12,1 km. Disposa d’uns quants viaductes associats a les vies del ferrocarril CF 900 i CF 917, a la carretera DN 68 i a diversos llits fluvials, els més importants són els dels rius Timis, Mare, Potoc i Sebes. Es construiran cinc enllaços per a l’accés al viari existent i al nucli urbà de Caransebes.