Conservació integral de trams de carretra a Barcelona est

  • Conservació i manteniments de vials Barcelona est
  • Conservació i manteniments de vials Barcelona est
  • Conservació i manteniments de vials Barcelona est
  • Conservació i manteniments de vials Barcelona est
Category
Conservació vials

Conservació, manteniment i millora contínua de les carreteres de titularitat de la Generalitat de Catalunya a la província de Barcelona, en concret, els 242 km de carreteres de la zona est.
Client: Servei Territorial Carreteres de Barcelona, Generalitat de Catalunya
Durada del contracte: 5 anys prorrogable

Treballs:
• Operacions de vigilància i ajuda als serveis viaris
• Campanyes de reposició i reparació de paviments asfàltics, segellats de juntes,
• Neteja i manteniment de drenatges i Obres de Fàbrica
• Segues, manteniments i neteja de talussos, tractaments amb herbicides i plantacions
• Neteja de calçades
• Reposició de senyalització vertical i horitzontal
• Implantació i reposició de barreres de seguretat i abalisament
• Manteniment d’instal·lacions d’enllumenat i semaforización

Dades principals anuals:

• 9.640 KM d’extensió preventiva de sal
• 2.800 T d’asfalt
• 2.977.000 M2 de sega en talussos, marges, àrees de descans i llocs singulars
• 4.500 ml de reposició de barrera de seguretat