Manteniment del Port de Barcelona

  • Manteniment del Port de Barcelona
  • Manteniment del Port de Barcelona
Category
Conservació vials

Amb una superfície actual de 1.110 Ha i 22,4 km de línia d’atracada es converteix en la porta principal d’entrada a la Península Ibèrica i el Sud d’Europa
Durada del contracte: 5 anys (prorrogable)
Treballs
• Manteniment carreteres
• Reparació i manteniment d’instal·lacions
• Serveis de reparació, manteniment i serveis associats relacionats amb carreteres i altres equips
• Treballs d’instal·lació en edificis
• Serveis de manteniment de senyals de trànsit