Disseny i construcció del viaducte de la Ruta Nº27, en la carretera de San José a Port Caldera, a Costa Rica

  • Viaducto Ruta nº27, Costa Rica
Category
Vies i Ferroviàries

Disseny i construcció del viaducte de la Ruta Nº27, en la carretera de San José a Port Caldera, a Costa Rica. L’estructura com a variant permet resoldre la zona de lliscament identificada a l’informe geotècnic mitjançant una obertura única simplement recolzada. Com que la llum de l’estructura són 145 m, es considera que un arc de tipus bowstring de tauler inferior és la solució més adient, ja que constitueix una solució més lleugera i fàcil de construir que l’alternativa de base.
L’arc està format pel mateix arc, que es correspon amb el cordó superior, i la biga trava longitudinal, que es correspon amb el cordó inferior.
En ambdós casos, la secció és un calaix metàl·lic de dimensions constants on només varia el gruix de les ales i les ànimes per tal d’optimitzar el pes de l’estructura. La unió entre els dos elements anteriors es materialitza mitjançant pèndols.

Linkedin