Terminal de transbordadors de port Paquera, Costa Rica.

  • Terminal de transbordadores de puerto Paquera, Costa Rica
  • Terminal de transbordadores de puerto Paquera, Costa Rica
  • Terminal de transbordadores de puerto Paquera, Costa Rica
  • Terminal de transbordadores de puerto Paquera, Costa Rica
Category
Portuàries i aeroportuàries

Ampliació i millora de la Terminal de transbordadors de port Paquera a Costa Rica. L’objectiu d’aquesta obra ha estat millorar els accessos mitjançant l’ampliació de la zona d’estacionament al preembarcament, construcció d’una carretera de circumval·lació per a recollir o deixar passatgers, una nova planta de tractament d’aigua, serveis sanitaris, així com la protecció d’obres estructurals i millores dels accessos per a llanxes i a la platja.
Aquesta ampliació i millora del port aportarà molts beneficis per a l’activitat pesquera i per al turisme que es desenvolupa en aquest sector de la península de Nicoya.