Construcció d’un edifici de 68 vivendes a l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Edificació

Les obres fan referencia a l’execució d’un edifici de 68 habitatges, 3 locals comercials i 69 places d’aparcament, situat a la Plaça d’Europa, de l’Hospitalet de Llobregat, Barcelona.
L’edifici està situat en un terreny de forma rectangular de 2.381 m, en el creuament dels carrers Jerusalem amb Amadeu Torner, consta de planta baixa destinada a locals comercials i 14 plantes d’habitatges de diferents tipologies de les que resulten 6 habitatges de 4 dormitoris, 38 de 3 dormitoris y 24 habitatges de 2 dormitoris. A la planta soterrani es troben les places d’aparcament.