Dàrsena esportiva del port de Blanes i zones annexes, Girona. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Portuàries i aeroportuàries

Principals actuacions:

• Ampliació del Moll Central.
• Instal·lació de noves palanques, passarel·les i rampes.
• Remodelació de l’actual Moll de Ponent.
• Remodelació del Moll de Ribera.
• Desmantellament de la benzinera existent al Moll de Ribera i instal·lació d’una nova de major capacitat al Moll Central.
• Execució de la passarel·la de vianants annexa al Moll de Ponent, finalitzada en un mirador.
• Noves instal·lacions de serveis i urbanització.
• Nous vials d’accés i remodelació urbanística de part del Passeig Marítim.
• Nou passeig urbà adossat al Moll de Ponent.
• Edificació d’un espai esportiu i restauració d’instal·lacions existents; edificació d’un edifici tècnic destinat als usos de marineria i cafeteria (l’ús dels edificis es destinarà a activitats esportives, escolars i d’oci); un gimnàs, una zona de SPA a l’edifici adossat al passeig marítim. A la part remodelada s’incorporen nous hangars i aules d’aprenentatge per a la pràctica de vela. A l’edifici de marineria s’incorpora un servei de terrassa-bar. Els edificis seran construïts a base d’una estructura de formigó armat, sabates aïllades, pilars i forjats “in situ”, excepte a l’edifici dedicat als usos de gimnàs i SPA, que per necessitats d’ús el seu forjat es realitzarà amb plaques alveolars de 12,8 m de llum. Es preveu també la construcció d’un mur de contenció de terres de formigó armat, impermeabilitzat i drenatge en el seu extradós, per al suport de les plaques alveolars al costat del passeig.