Desdoblament Eix Transversal Ctra. C-25, tram Gurb (Barcelona) – Espinelves (Girona). Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Vies i Ferroviàries

La longitud total del tronc és de 16,3 km. La velocitat de projecte és de 100 km/h excepte al túnel de Romegats on la velocitat es redueix a 80 km/h.

Les solucions són compatibles amb el manteniment del trànsit tant de la C-25 com de les carreteres transversals interceptades.

• Estructures i murs: comprèn un total de 3 viaductes, 4 passos superiors, dels quals en 2 d’ells s’aprofita l’estructura existent (adaptació de barreres), 2 passos de fauna i 9 passos inferiors. Les estructures dels passos inferiors tipus pont es resolen com en els viaductes convencionals. En els passos inferiors tipus pòrtic o marc són prolongacions de les estructures existents. Al subtram amb major nombre d’enllaços, s’han projectat nombrosos murs ancorats per protegir els estreps de les estructures existents.

• Túnels: s’han projectat 3 túnels que en tots els casos són una duplicació, de forma generalment paral·lela als ja existents a l’actual C-25, excavats en mina i a cel obert (túnels artificials). La longitud total dels túnels projectats és de 564,09 m (203,95 m en mina; Romegats + 360,14 m artificials; Sant Julià I i II). Instal·lacions: pals SOS, càmeres, il·luminació pública, semaforització i ERU de Control. Copisa ha preparat la campanya de prefabricats, ha executat les bigues que allotgen els carrils del pont grua i ha aportat un grup de 200 kVA per al funcionament del pont grua.

• Viaductes: Viaducte d’Osormort (longitud de 500,10 m), Viaducte de la Font de la Riera (longitud de 120 m) i Viaducte del Gurri (longitud de 60,29 m).