Execució de les obres de nova construcció dels acabats finals de l’edifici “I” del Campus Diagonal Besòs a Barcelona. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Edificació

L’obra se situa entre la Ronda Litoral i la Rambla Central del Nou Campus a Sant Adrià del Besòs (Barcelona), a prop del Fòrum de les Cultures. El projecte forma part del conjunt del Campus Diagonal Besòs i els àmbits sota rasant de tots els edificis que el conformen i que es comunicaran i donaran lloc a dues plantes soterrani que tindran continuïtat al llarg de tot el campus. En aquest campus s’emplaçarà la Universitat Politècnica de Catalunya i representarà un projecte innovador d’enginyeria que aglutini i combini docència, recerca i transferència de tecnologia. La voluntat d’aquest nou campus és que sigui un nucli de docència i investigació universitària d’excel·lència i de reconegut prestigi internacional. El present edifici “I” estarà destinat a la investigació amb una superfície construïda de 7.980,98 m2 (actualment ja n’està executada l’estructura). La complexitat del projecte és que l’obra s’ha d’executar en un període de 7 mesos.

Les actuacions que es duran a terme seran les següents:
• Obertura de buits a l’estructura per al pas de les instal·lacions.
• Formació de diversos tipus de façanes (opaca metàl·lica, panells GRC, etc.) amb fusteries d’alumini i gelosies orientables.
• Formació de diversos tipus de cobertes a diferents nivells.
• Compartimentació interior, revestiments, paviments i acabats.
• Instal·lacions segons les necessitats de l’edifici.

Principals dades de projecte:
• Execució de 1.652 m2de revestiment de façana amb panells prefabricats de formigó GRC.
• Execució de 1.120 m2de cobertes a diferents nivells.
• Execució de divisòries ceràmiques (7.223 m2) i de cartró guix (8.465 m2 ).
• Execució de fusteries d’alumini de gran format amb gelosies orientables.
• Execució de 6.000 m2de paviment de terratzo.
• Execució d’instal·lacions eficients i d’alta tecnologia.