Infraestructura hidràulica general de la zona regable del nou Canal de Civán, Saragossa. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Hidràuliques

La infraestructura hidràulica està situada a Casp, província de Saragossa (Espanya). Aquesta és una obra executada per la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre per a la comunitat de regants de Casp. L’obra afecta dos canals principals (Civán i Casp), que parteixen de la presa de Casp, s’uneixen en una bassa i continuen amb una sola conducció.

L’obra té dos objectius principals:
• Poder explotar amb normalitat el Canal de Casp, per al qual es construirà un desguàs fins a la bassa on s’uneix amb el Canal de Civán.
• Revestir parcialment el Canal de Civán creuant uns drens per sota seu que evitin danyar-lo.

Les actuacions a realitzar són les següents:
• Obres de dissipació energètica a les comportes del nou Canal de Casp.
• Obres de millora del canal per modificar els punts de presa i adequar-ne el calat.
• Obra de desguàs del nou Canal de Civán.
• Passos de desguassos sota la sèquia de Civán.

Dades principals del projecte:

Canonada de formigó armat de 1.200 mm
de diàmetre al desguàs del Canal de Casp
1.861,24 m
Mur lateral prefabricat de formigó
armat al Canal de Civán
2.520,00 m
Excavació localitzada o en rasa 20.852,10 m³
Material granular sense classificar 7.434,91 m³
Geotèxtil de propilè (100 %),
gramatge de 450 g/m²
11.920,47 m²
Formigó HA-35/H20/QC amb
ciment sulforesistent
747,44 m³