Instal·lacions fotovoltaiques amb un total de 3,7 MW en dipòsits i terres. Barcelona. Espanya.

  • Instalación fotovoltaica
  • Instalación fotovoltaica
Category
Plantes de Generació

Construcció d’un conjunt de 2 centrals fotovoltaiques de 2.900 kW (ETAP Llobregat) i 800 kW (Trinitat), per a la producció d’electricitat basada en tecnologia fotovoltaica i la seva posterior venda a través del connexionat directe a la xarxa.

Tipologia: claus a la mà

  • Enginyeria completa de totes les instal·lacions
  • Subministrament de panells solars, estructura de suports, panells elèctrics i quadres de distribució necessaris per a la xarxa elèctrica
  • Obres públiques, muntatge mecànic i elèctric, instrumentació i ordre
  • Control de qualitat
  • Logística i transport
  • Obra civil
  • Muntatge d’estructures, panells, cablejat i connexió de xarxes
  • Test d’activació de la central solar