Institut d’Educació Secundària i Formació Professional Bàsica a la Puebla de Alfindén, Saragossa. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Edificació

Execució d’un edifici aïllat de planta baixa per a ús de gimnàs, amb un volum adossat per a ubicar els vestidors de l’alumnat i dels professors/àrbitres i els lavabos de pati d’esbarjo, així com els locals de l’AMPA i de l’Associació d’Alumnes.

 

Execució d’un edifici en «pinta» constituït per:
Mòdul 1: Paral·lel al límit sud, de PB + 2 plantes alçades, a la major part del mòdul, que albergarà serveis comuns i el nucli de connexió entre tots els mòduls.
Mòdul 2: Perpendicular al mòdul 1, de PB, amb façana a l’avinguda Pastriz, on s’ubicaran els serveis de cafeteria, la sala d’actes i el vestíbul.
Mòdul 3: Paral·lel al mòdul 2, separat d’aquest per un pati interior obert al nord, de PB + 2 plantes alçades. Albergarà part del programa d’educació secundària obligatòria.
Mòdul 4: Paral·lel al mòdul 2, separat d’aquest per un pati interior obert al nord, de PB + 2 plantes alçades. Albergarà en PB el programa de formació professional bàsica, amb un edifici per a taller adossat igualment al mòdul 1.
Les plantes 1 i 2 albergaran la resta del programa d’educació secundària obligatòria.
•Marquesina porxo.
•Pistes esportives.
•Zona exterior per a ús d’escolars: corredor cobert, connexió al mòdul 1 amb gimnàs, vials de vianants i patis entre els mòduls.
•Aparcament exterior per a cotxes amb accés independent, annex a zona de gimnàs i pistes esportives
•Carrer sud per a l’accés de vehicles al taller, sala de bombes i magatzem en planta baixa. Aquest accés es farà servir per a l’execució de la fase 1.B, posterior fase 2.
•Tanca perimetral i accessos de vianants i rodats.