IRIS (Industrial Recognition Inspection Surfaces)

Category
Activitats, Inspeccions amb RPAS (Drons), Manteniments

El Grup Copisa, a través de CPI Integrated Services, ha desenvolupat el projecte IRIS (Industrial Recognition Inspection). Aquest projecte, creat pel departament d’R+D, consisteix en un RPA (dron) dotat d’un maquinari i un programari amb capacitats per al reconeixement i la inspecció de tot tipus de superfícies constructives amb detecció, mesurament, anàlisi d’errors i anomalies.

 

La utilització d’IRIS en els àmbits d’inspecció d’infraestructures i processos constructius en obra civil suposa un factor diferencial, en tractar-se d’una eina molt efectiva per reduir els costos en la conservació, millorar la supervisió i progrés dels treballs, i minimitzar els riscos que suposen les actuacions en alçada.

 

Els camps d’aplicació d’IRIS són molt amplis i resulten de màxima utilitat en actuacions de rehabilitació, restauració historicoartística, obra civil, medi ambient o inspeccions de grans instal·lacions industrials.

 

Serveis oferts mitjançant IRIS:

  • Inspecció de superfícies i informes amb mesuraments amb precisió mil·limètrica
  • Termografia
  • Aixecaments 3D
  • Projectes topogràfics