La línia 9 serà la línia de metro més llarga de tota Europa.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Obres Subterrànies

La línia 9 serà la línia de metro més llarga de tota Europa, amb 48 km de recorregut i 52 estacions, travessarà la ciutat de Barcelona i dotarà d’una magnífica connexió els barris amb més demanda de transport públic de la ciutat.

Aquesta línia connectarà a més amb les zones d’activitats logístiques del port i amb l’aeroport.

L’execució dels túnels ferroviaris es va realitzar majoritàriament amb màquines tuneladores del tipus EPB (Earth Pressure Balance) amb diàmetres de 9 o 12 m en funció de si els trams admeten circulació de trens a simple o doble alçada. La xarxa de túnels es va veure completada amb trams executats mitjançant túnels de pantalles i amb mètodes convencionals d’excavació.

Cal destacar el ramal ubicat a la Zona Franca, que comprèn 2.700 m de línia en viaducte i 4 estacions superficials, a causa de la impossibilitat de perforar en aquesta zona industrial propera al mar.

El mètode escollit per a la construcció de les estacions va ser l’execució de pous cilíndrics de 28 m de diàmetre i profunditats de fins a 70 m. El desenvolupament de les andanes presenta la superposició de dos nivells situats tots dos a l’interior del túnel, amb la qual cosa es passa de la tradicional línia de metro amb trens a un mateix nivell, a dos nivells independents separats per una llosa estructural.

Les particularitats del territori van obligar a que, en menor nombre, les estacions subterrànies fossin executades amb el mètode convencional de recintes apantallats.