Restauració del recinte emmurallat d’Alcúdia, Mallorca. Espanya.

  • Restauración muralla de Alcúdia
  • Restauración muralla de Alcúdia
  • Restauración muralla de Alcúdia
  • Restauración muralla de Alcúdia
  • Restauración muralla de Alcúdia
Category
Rehabilitació

Restauració del recinte emmurallat d’Alcúdia a Mallorca, el projecte contempla la neteja del sediment dipositat al voltant dels murs per poder delimitar l’estructura i documentar els fonaments. Es proposa excavar els trams on se suposa que passava la muralla, però on ja no queden restes visibles i d’aquesta manera deixar a la vista els peus del mur ara ocults, o bé els dels seus fonaments.
Amb la finalitat de protegir el mur del pas de vehicles i persones, s’excavarà una franja al voltant del mateix per recuperar la vall que havia com a part de l’estructura defensiva. Aquesta excavació servirà per donar més alçada al mur i per tant donar més vistositat a les restes.
Es proposen dos tipus de tractament per a la zona de la vall: Zones on es deixarà la zona vall amb el talús i on serà possible mantenir part de la vegetació existent o fins i tot la sembra de nova. I altres llocs on es deixa al descobert la zona vall amb la intenció de preservar l’aspecte original del conjunt defensiu.