Reconversió d’un edifici d’habitatges per a ús hoteler a Ciutat Vella, Barcelona. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Rehabilitació

Reconversió edifici d’habitatges per a hotel a Ciutat Vella. Treballs de rehabilitació integral de les façanes, principal i posterior, que componen l’edifici, amb la recuperació dels estucs i neteja de la pedra original. Reforç dels forjats interiors existents per a la construcció del nou nucli d’escala, patis de llums i ascensor. Adaptació dels espais interiors a les noves necessitats de l’edifici, tant el principal com l’edifici annex, d’acord amb la Normativa vigent. Impermeabilització de les cobertes existents. Muntatge de totes les instal·lacions i realització de tots els acabats interiors.