Reforma i rehabilitació integral de dos edificis a Gran Via, 619 i 621, per a un nou ús com a hotel, Barcelona. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Rehabilitació

L’edifici projectat, tot i que comprèn dues parcel·les amb dues referències cadastrals, correspon a un únic edifici, que es rehabilitarà per al nou ús com a hotel de cinc estrelles, amb els serveis propis d’aquesta categoria.
Es rehabilitaran els dos edificis i es mantindrà la façana protegida del número 619, datada abans de 1932. L’edifici que correspon al número 621 és una construcció dels anys seixanta.
Els dos edificis estan actualment connectats entre si a través de diverses plantes.
En l’actuació es reordenen els cossos de coberta i s’eliminen els actuals, que limiten amb la mitgera del costat de Gran Via i que degraden la imatge de l’edifici; amb aquesta intervenció es pretén dignificar la imatge de l’edifici i les vistes des del Passeig de Gràcia.

 

El projecte planteja dues plantes de soterrani, una planta baixa amb altell i 6 plantes més, àtic i sobreàtic.
Actualment, una planta d’entresol està aixecada 1,8 m respecte a la cota del carrer, la qual cosa genera una planta baixa semisoterrada amb poques possibilitats i un entresol de baixa altura. El projecte planteja apujar la planta d’entresol i la planta baixa semisoterrada actual a un únic forjat a nivell del carrer, amb la qual cosa s’aconseguiria una gran altura a la planta baixa i, al mateix temps, una doble altura al soterrani, de manera que es generarien dues plantes.
Pel que fa a la façana, a l’edifici del número 619 es planteja una restauració total de l’actual, amb l’única operació d’obrir forats a la planta baixa aprofitant els ja existents. Seguint les altures, les proporcions i els materials de la façana que es manté, es proposa la nova per a l’edifici del número 621.
El projecte s’ha elaborat adaptant-lo a la normativa urbanística i d’edificació aplicable (CTE, altres reglaments i disposicions) d’àmbit estatal, autonòmic i local, sempre tenint en compte que es tracta d’una rehabilitació.
Superfície construïda: 8.085 m².