Rehabilitació de les façanes de l’Hospital CIMA, Barcelona. Espanya.

Category
Activitats, Construcció, Construcció, Rehabilitació

Els treballs realitzats a l’Hospital CIMA Sanitas van consistir en la demolició de la façana ventilada de pedra calcària i instal·lació de nova façana de pedra de similars característiques, resolent una execució defectuosa i garantint la seguretat de la façana.

La totalitat de la façana de pedra a substituir afecta uns 1.250 m², els treballs es van realitzar mitjançant la instal·lació d’una bastida tubular donat recolzada, amb una superfície de treball de 1.800 m², a una alçada màxima de 21 m, ajustant-se a les irregularitats de la façana existent.

Execució de nova façana ventilada mitjançant revestiment de pedra calcària de color blanc cremós, format 90x40x3 m realitzant juntes de ventilació de 5 mm en horitzontal i 3 mm en vertical. Sistema de fixació a façana mitjançant ancoratges autoportants regulables de sustentació i retenció fabricats en acer inoxidable i fixats mecànicament a la façana existent.

Es realitza instal·lació en façana interior d’edifici d’uns 50 m² de xapa metàl·lica d’acer autoportant col·locada mitjançant estructura auxiliar composta de perfil omega.